Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Historik


Curlingklubben Vänersborg bildades den 24 oktober 1966 av en länspolismästare, två länsassessorer, fyra disponenter och direktörer samt ytterligare 10 personer.

 

Protokoll fört vid årsmöte med CK Vänersborg

Protokoll, fört vid sammanträde Svenska Handelsbankens konferensrum i Vänersborg den 24 oktober 1966 för behandling av frågan om att bilda en curlingklubb i Vänersborg.

Vid sammanträdet närvar de personer, som är antecknade på en till protokollet fogad närvarolista. Detta är närvarolistan: Göran Ericson, intendent; Carl Bruzelius, källarmästare; Lennart Palm, länsassessor; Leif Delin, 1:e landskanslist; Torsten Ahlzén, apotekare; Georg Ström, bankdirektör; Roland Aspelund, bankkamrer; Albert Grönberg, med.dr.; Gösta Wejrot, direktör; Lennart Hansson, disponent; Harry Berger, disponent; Rune Stålheim, direktör; Erik Söderros, fabrikör; Sten Styring, länsåklagare; Börje Skoglund, landskamrerare; Erik G. Sahlin, länspolischef; Lars Calleberg, 1:e länsassessor Dessutom var sekreteraren i Svenska Curlingförbundet, S.A. Eklund, närvarande.

§1

Länspolischefen Erik G. Sahlin förklarar sammanträdet öppnat, hälsar de närvarande välkomna och lämnar en redogörelse för bakgrunden till och syftet med dagens sammanträde.

§2

Sekreteraren S.A. Eklund håller ett kåserande anförande om curlingsporten från äldsta tid fram till dagens förhållanden och redogör i stora drag för de bestämmelser, som reglerar curlingspelet.

§3

Härefter förevisas två filmer om curling, dels en svensk curlinginstruktion och dels en film från Scotch Cup 1965.

§4

Länspolischefen Sahlin ställer till de närvarande frågan, huruvida intresse föreligger att i Vänersborg bilda en curlingklubb. - De närvarande besvarar enhälligt frågan med ja.

§5

Till interimsstyrelse för den sålunda bildade klubben väljes länspolischefen Erik G. Sahlin, bankdirektören Georg Ström och förste länsassessorn Lars Calleberg.

§6

De närvarande förflyttar sig till Vänersvallen, där sekreterare Eklund på is ger en praktisk instruktion av curlingspelet.

§7

Då vidare ej förkommer, förklaras sammanträdet avslutat i samband varmed länspolischefen Sahlin uttrycker den nystartade klubbens stora tacksamhet till sekreteraren S.A. Eklund för dennes medverkan.

Som ovan

Lars Calleberg
 

Justeras:

Erik G. Sahlin

Uppdaterad: 23 SEP 2012 08:00

Testa curling, det är en stenkul sport!

Välkommen till Curlingklubben Vänersborg

This is a mailto link

telefon: 0705182104

 

195pxl_facebook

Postadress:
CK Vänersborg - Curling
Mikael Björsell, Ormbunksvägen 12
46155 Trollhättan

Besöksadress:
Arenan, Sportcentrum, Brättevägen
46235 Vänersborg

Kontakt:
Tel: 0705182104
E-post: mikael.bjorsell@spec...

Se all info